18092009205 (kopio)

Kattilan alaosan asennus PL1 (kopio)
Läheltä piti -ilmoitus

Tapahtumapaikka
Tapahtuma-aika
Kuvaus läheltä piti -tilanteesta

Vapaaehtoiset lisätiedot:
Kenelle läheltä piti -tilanne tapahtui
Lisätietoja (Asiat, jotka edesauttoivat tilanteen syntymistä? Ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.)